Mobilne proteze

Naš cilj je spasiti baš svaki zub, vratiti mu prvobitni izgled i funkcionalnost.

Zakažite pregled

MOBILNE PROTEZE

Mobilne proteze (proteze za decu) su pokretni ortodontski aparati koji nam služe da pomeraju zube u pravilan položaj ili utiču na rast same vilične kosti.

Koristi od terapije mobilnom protezom su brojne. Pomoću ovakvih proteza moguće je usmeriti rast vilice u povoljnom pravcu i na taj način preduprediti nastanak ozbiljnijih ortodontskih anomalija. Noćne proteze, kako ih deca često zovu, su veoma lake za nošenje i pacijenti ih u detinjstvu veoma lako podnose.

Treba napomenuti da je kod nošenja mobilnih ortodontskih aparata izuzetno važna saradnja i želja deteta da nosi aparat, da bi terapija bila uspešna. Aparatić se nosi minimum 14h dnevno.

U aparatu postoji šraf koji se okreće u dogovoru sa ortodontom na 7 i 10 dana.

Mobilnim aparatićima se ne mogu pravilno i potpuno ispraviti jako rotirani ili nagnuti zubi, niti zubi koji su nikli na pogrešnom mestu. Za takve anomalije se koriste fiksni ortodontski aparati.

Šta su mobilne proteze?

To su proteze za zube koje se prave za decu, kako bi se ispravile nepravilnosti položaja zuba i vilica i korigovale loše navike (npr. nepravilno gutanje). Što je osoba bliža dobu kad se potpuno završava rast, nepravilnosti vilica teže se ispravljaju. Zato je važno da se prvi ortodontski pregled uradi sa 6 godina, da bi, ukoliko je potrebna, terapija mogla da se sprovede na vreme.

Postoje dve vrste mobilnih proteza. To su pločaste (mnogo više u upotrebi) i funkcionalne proteze za decu.

Pločasti aparat

Pločasti aparat je proteza koja se koristi da bi se pomerili određeni zubi ili čitava grupa nepravilno postavljenih zuba. Ona takođe ima za cilj da proširi i oblikuje zubni luk, odnosno vilicu. Ove mobilne proteze se pomoću žičanih kukica pričvršćuju za zube, što im daje stabilnost. Poseduju i aktivne elemente (šrafove i žičane opruge) pomoću kojih mehanički deluju na zube i vilice.Ovakva vrsta proteza može da se izrađuje za gornju ili donju vilicu, a koristi mehaničku silu koju žičani deo proteze vrši na zube.

Preporučuje se da se ovaj aparat nosi tokom spavanja i tokom boravka u kući, kako bi period dana kada se proteza nosi, bio duži od perioda kada se ona ne nosi. Tokom jela i fizičkih aktivnosti, pločasti aparat bi trebalo skinuti.

Idealno je da se stanje pacijenta prati od detinjstva i da se po potrebi rade korekcije mobilnim aparatima a kasnije, već kod nicanja prvih stalnih zuba, ukoliko je neophodno preći na druga rešenja. Što je pacijent mlađi, to je pomeranje zuba lakše i brže.

Funkcionalni aparati

Funkcionalni aparati, odnosno mobilne proteze sa funkcionalnom namenom, u svom sastavu nemaju aktivne elemente odnosno izvor sile, već samim svoji prisustvom aktiviraju – nadražuju mišiće koji stimulativno deluju na rast i razvoj mekih, zubnih i koštanih struktura lica i vilica.

Dakle, upotrebljavaju se kada je potrebno menjati tonus i aktivnost mišića vilica, a koriste se najčešće za korekciju nepravilnog zagrižaja, promenu disanja i gutanja, kao i kod logopedskih intervencija.

Kada je pravi trenutak za terapiju mobilnom protezom?

Kada je najbolje vreme za početak terapije zavisi od nepravilnosti zuba koje dete ima. Neke problemi se koriguju već sa šest godina, dok za neke nepravilnosti čekamo uzrast od deset godina kod devojčica i dvanaest godina kod dečaka kada se dešava takozvani predpubertetski skok rasta. Zbog toga je važno da svako dete već u uzrastu od šest, a najkasnije sedam godina dođe na pregled kod specijaliste ortopedije vilica koji će proceniti da li je i kada je pravi trenutak za početak terapije.

Da li je nošenje mobilne proteze bolno?

Na samom početku nošenja mobilne proteze za zube, ponekad mogu da se pojave manje neprijatnosti i bolovi. Vremenom se neprijatnosti smanjuju i obično potpuno nestaju, tako da se pacijenti koji nose mobilnu protezu za zube, bez većih problema privikavaju na nju, i bez poteškoća komuniciraju sa drugim osobama.

Kako se i koliko dugo nose mobilne proteze za decu?

Najbolji efekti se postižu kada je na dnevnom nivou broj sati tokom kojih se mobilna proteza nosi, veći od perioda provedenog bez nje. Mobilne proteze za decu ne smeju se nositi za vreme jela i tokom fizičkih i sportskih aktivnosti.

Prosečno vreme trajanja terapije je između šest meseci i dve godine.

Galerija radova

Stomatološka ordinacija Hristov pruža stomatološke usluge pacijentima po najvišim standardima stomatološke dijagnostike i terapije.

POGLEDAJ RADOVE

Kontakt

Naše iskusno i kvalifikovano osobolje pružiće vam sve stomatološke usluge na najbolji mogući način.

ZAKAŽITE PREGLED

Cenovnik

Stručnost, pouzdanost, kao i praćenje najnovijih tehnologija i dostignuća naši su principi rada i razvoja.

VIŠE INFORMACIJA