All on 6 implanti

Naš cilj je spasiti baš svaki zub, vratiti mu prvobitni izgled i funkcionalnost.

Zakažite pregled

ALL ON 6

All-on-6 je koncept za rešavanje totalne bezubosti koji se najčešće primenjuje. Budući da nam se mahom obraćaju pacijeti koji su ili potpuno bezubi ili se njihovi postojeći zubi ne mogu koristiti za definitivni rad i neophodno ih je izvaditi, njima je potrebno rešenje koje će im na najlakši način doneti nov osmeh uz pun set veštačkih zuba. Najjednostavnije, najbrže i najsigurnije rešenje za takve slučajeve je tehnika All-on-6.

All-on-6 je najbolja opcija za većinu pacijenata, jer šest implanata po vilici garantuje veliku stabilnost i implanti se postavljaju paralelno, što omogućava jednostavnija protetska rešenja sa krunicama.

All-on-6 tehnika zahteva da postoji dovoljna količina kosti za ugradnju šest implanata, odnosno da vilica nije degradirala zbog dugog perioda bez zuba.

Procedura ugradnje implanata u All-on-6 tehnici

Prvi korak prilikom ugradnje implanata je izrada 3D snimka vilice, kako bi lekar stekao detaljan uvid u stanje vilične kosti pacijenta i položaj sinusa i nerava u odnosu na vilicu.

Ako utvrdimo da pacijent poseduje dovoljno kosti za primenu All-on-6 tehnike, planira se tačan položaj svakog implanta na 3D modelu vilice. Kada je proces pripreme gotov, vade se zubi koji su indikovani za vađenje i često se može odmah pristupiti ugradnji šrafova.

Ako postoji defekt kosti oko neke regije u vilici, onda se taj deo vilice zaobilazi. U retkim slučajevima potrebno je malo i sačekati da zarastu rane, i tada se pristupa ugradnji impalanata.

Implanti u obe vilice mogu se postaviti za samo jedan dan, a implanti se uglavnom ugrađuju na pozicijama na kojima su bile dvojke, četvorke i šestice. Posle ugradnje sledi period za srastanje šrafova sa vilicom, koji traje 3-6 meseci.

Pokretni i fiksni privremeni rad

Tokom prelaznog perioda, kada su implanti već postavljeni ali još uvek nisu postavljene definitivne krunice, pacijent nosi privremeno rešenje, koje može biti pokretno ili fiksno. Pokretno privremno rešneje je obična plastična akrilatna proteza. To je najčešće privremeno rešenje, jer se ne doplaćuje.

Međutim, deo pacijenata ne želi privremeno rešenje koje se skida. Oni mogu da izaberu fiksni privremeni rad, koji podrazumeva izradu plastičnih privremenih krunica fiksiranih na šrafovima. Otisak za izradu privremenih fiksnih krunica uzima se odmah nakon ugradnje implanata i mora se predati u roku od 48 ili 72 sata nakon ugradnje, kako implanti ne bi gubili stabilnost.

Krunice su povezane u blok kako bi držale impante u jednoj celini. Sve to omogućava pacijentima da samo dan ili dva provedu bez zuba i da odmah dobiju fiksni privremeni rad. Takođe omogućava lepo oblikovanje desni i jednostavniju izradu definitivnih krunica. Ovo rešenje se može primenti samo kod All-on-6 i All-on-4 sistema, ne i kod proteza na drikerima.

Izrada definitivnog rada

Definitivni rad, u vidu keramičkih krunica, izrađuje se posle tri ili četiri meseca, eventualno i nešto kasnije. Krunice mogu biti metalokoeramičke ili bezmetalne cirkonijumske. Uglavnom se planira izrada 12 krunica po vilici tj. do šestica, ali ih može biti i manje ili više. Sam All-on-6 koncept podrazumeva šest impalanta i 12 krunica, jer se smatra da je 12 krunica optimalno za normalne životne funkcije.

Budući da kod totalne bezubosti uvek postoje veliki defekti vilične kosti, roze keramika se koristi kao kamuflaža, kako bi prelaz između desni i krunica na implantima delovao potpuno prirodno. Samo povezivanje krunica na implant vrši se cementiranjem ili šrafljenjem, što se dogovara sa pacijentom već tokom prve analize 3D orotpana. Fiskiranje šrafovima zahteva kompleksniju proceduru ali je održavanje jednostavnije.

Posle ugradnje pacijent mora redovno održavati higijenu oko implanata. Ako pacijent ima zdrav životni stil i ako dobro održava higijenu, očekuje se i postepena regeneracija vilične kosti. Cena ugradnje implanata u All-on-6 tehnici zavisi od vrste implanata i vrste krunica, a plaćanje se vrši u fazama. Prvo se plaćaju implanti i privremena rešenja, dok se drugoj fazi se plaćaju definitivne krunice.

Galerija radova

Stomatološka ordinacija Hristov pruža stomatološke usluge pacijentima po najvišim standardima stomatološke dijagnostike i terapije.

POGLEDAJ RADOVE

Kontakt

Naše iskusno i kvalifikovano osobolje pružiće vam sve stomatološke usluge na najbolji mogući način.

ZAKAŽITE PREGLED

Cenovnik

Stručnost, pouzdanost, kao i praćenje najnovijih tehnologija i dostignuća naši su principi rada i razvoja.

VIŠE INFORMACIJA