Preventivna stomatologija

Pravilno pranje zuba, održavanje zuba i higijena usne duplje neophodni su ukoliko želite lep i blistav osmeh.

Zakažite pregled

PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA

Preventivna stomatologija izučava prevalenciju pojedinih oralnih bolesti, njihovu etiologiju i najefikasnije načine njihove prevencije. S druge strane, preventivna stomatologija je kompleksna stomatološka disciplina čiji je cilj da rasvetli mnoge probleme u vezi sa zaštitom oralnog zdravlja pojedinca, ali i svih članova zajednice, kako bi zaštita bila masovna, efikasna, planska i sistematska.

Principe preventivne stomatologije danas moraju da poznaju svi profili stomatologa, jer je dužnost svakog stomatologa da se, osim poznavanja veština kurativne stomatologije, aktivno bavi i zdravstveno-vaspitnim radom. Na kraju krajeva, i rezultati terapijske stomatologije biće duže vreme delotvorni ako se pacijent obuči da redovno upražnjava oralnu higijenu i primenjuje sva ostala dostignuća preventivne stomatologije.

Šta obuhvata preventivna stomatologija?

Zdravlje zuba je od ogromnog značaja za zdravlje celog organizma. Pored toga, zdravi zubi doprineće da se dobro osećate, a lepi zubi da više volite sebe i da Vas drugi ozbiljnije shvataju i više cene. Zbog toga je pravilna higijena zuba segment koji morate poznavati, kako biste je sprovodili svakog dana, a ne samo onda kad se pojave problemi sa zubima.

Pravilno pranje zuba, održavanje zuba i higijena usne duplje neophodni su ukoliko želite lep i blistav osmeh. Neke stvari sigurno i sami znate. Međutim, dobar stomatolog znaće da Vas uputi u sve detalje koje obuhvata oralna higijena. Zato su saveti koje ćete dobiti u našoj stomatološkoj ordinaciji izuzetno dragoceni, te ćete vrlo brzo i konkretno naučiti kako da sačuvate zdrave zube.

Preventivna stomatologija ima primarno zaštitnu ulogu – da štiti zube deteta još u majčinoj utrobi. Dakle, sa merama preventivne stomatologije treba početi od četvrtog meseca trudnoće, odnosno od početka drugog trimestra.

Unosom fluora putem određenih preparata, ispunjava se preventivni aspekt i obezbeđuje se adekvatno formiranje dentalne supstance kod ploda. Ordiniranje preparata sa fluorom nastavlja se i kod odojčeta, a kasnije i kod veće dece. Na ovaj način, otpornost dečijih zuba na karijes izuzetno se povećava.

Redovni kontrolni pregledi kod stomatologa su od neprocenjivog značaja za sveukupno zdravlje svakog od nas.

Lična higijena

Lična higijena u prevenciji oboljenja u ustima podra­zumeva, pre svega, pravilno i redovno pranje zuba. Jedino se na ovaj način sa sigurnošću mogu sprečiti mnoga oboljenja zuba, poput. karijesa i moguće komplikacije koje on sa sobom donosi.

Plak, koji se stvara i  nagomilava na zubnim površinama posle svakog obroka jeste uzrok stvaranja karijesa. Mehaničkim čišćenjem tj. redovnim i ispravnim pranjem zuba  plak se uklanja i time se sprečava nastanak karijesa.

Stručnjaci savetuju da zube peremo najmanje dva puta dnevno po najmanje 3 minuta. Osim toga, neophodno je poznavati  pravilnu tehniku pranja zuba kako bi se otklonili svi ostaci hrane.

Galerija radova

Stomatološka ordinacija Hristov pruža stomatološke usluge pacijentima po najvišim standardima stomatološke dijagnostike i terapije.

POGLEDAJ RADOVE

Kontakt

Naše iskusno i kvalifikovano osobolje pružiće vam sve stomatološke usluge na najbolji mogući način.

ZAKAŽITE PREGLED

Cenovnik

Stručnost, pouzdanost, kao i praćenje najnovijih tehnologija i dostignuća naši su principi rada i razvoja.

VIŠE INFORMACIJA