Zubni implanti

Naš cilj je spasiti baš svaki zub, vratiti mu prvobitni izgled i funkcionalnost.

Zakažite pregled

ZUBNI IMPLANTI

Zubni implanti često predstavljaju nužno rešenje kada iz određenih razloga izgubimo ili oštetimo svoje zube, a cena zubnih implanata tada postaje značajan faktor pri odluci o ugradnji. Razlozi gubitka zuba su brojni a neki od njih su karijes, bolest potpornog aparata zuba, prelomi zuba zbog povreda i ostalo.  Bezubost ili krezubost značajno utiče na samopouzdanje i izgled osobe. Još važnije, nedostatak zuba značajno utiče na zdravlje i remeti osnovne funkcije organizma kao što su žvakanje grane, gutanje i govor.

Šta je implant?

Zubni implanti su jednostavno rečeno titanijumski šrafovi cilindričnog oblika – time imitiraju korenove izgubljenih zuba. Osnovna funkcija zubnog implantata je da predstavlja nosač za protetske nadoknade, slično kao što to vrše koren zuba i krunica zuba.

Međutim, implantat nije novi zub. Kod prirodnih zuba, za razliku od implantata, postoji određeni prostor između zuba i kosti, u kome se nalazi periodoncijum, koji sadrži i periodontalna vlakna, koja imaju funkciju da prihvate i prenesu različite vrste pritisaka, odnosno sila, kojima su zubi izloženi u toku svakodnevne funkcije.

Zubni implanti – prvi korak

Tokom pregleda stanja u ustima pacijenta, a pre donošenja konačnog plana terapije, neophodno je izvršiti dodatne analize. Pre svih rendgen dijagnostiku, koja će omogućiti uvid u stanje kosti i anatomske strukture koje svojim položajem nekada mogu da otežaju ugradnju implantata. Jedan od važnijih faktora uspešnosti terapije implantima je i dobra higijena usta i zuba.

Svi prethodno navedeni razlozi navode na činjenicu da – ukoliko se želi funkcionalno i dugotrajno protetsko rešenje, neophodno je sagledati kompletnu situaciju u ustima i tek tada predložiti implanatat za terapiju.

Ugradnja implanta: primarna stabilnost
Ključni faktor za uspešnu terapiju je primarna stabilnost implanta. Ona se ostvaruje prijanjanjem aktivnih površina implanta na površine vilične kosti.
Primarna stabilnost implanta zavisi od: količine i gustine raspoložive kosti, dimenzija, oblika i vrste implantata, tehnike hirurške ugradnje.

Na osnovu kvaliteta (jačine) primarne stabilnosti određuje se period oseointegracije (koštano srastanje implanta sa viličnom kosti). Dokazano je da zubni implanti koji imaju aktivne navoje ili aktivnu površinu ostvaruju mnogo bolju primarnu stabilnost. Samo kod takvih sistema je moguće razmišljati o imedijantnoj izradi protetske nadoknade (dobijanju krunica za dan ili dva nakon postavke implantata, tj. ugradnji implantata odmah nakon vađenja zuba).

Nakon završenog perioda oseontegracije proverava se stabilnost implantata uz pomoć aparata koji nam pokazuje čvrstoću veze, i kontrolnim rendgen snimkom. Ukoliko su svi parametri zadovoljavajući, implant zuba se može definitivno opteretiti suprastrukturom i konačno protetskom nadoknadom!

Zubni implanti – hirurški deo

Implantno-protetska terapija se izvodi iz dva dela, hirurškog i protetskog. U hirurškom delu, implanti zuba se operativnim putem postavljaju u vilične kosti. Oni će služiti kao nosači budućih protetskih nadoknada.

Za hirurški deo implantacije većina implantnih sistema ima izbor implantata raznih dimenzija i oblika. Ukoliko postoji niži nivo kosti u gornjoj ili donjoj vilici, postoje posebne hirurške tehnike kojima se taj nivo može podići dovoljno da se postavi zubni implant.

U suštini, kvalitet jednog implantnog sistema najbolje se ogleda u takvim graničnim slučajevima, gde ne postoje svi uslovi potrebni za ugradnju implantata. Tada na scenu stupa kvalitet koji daju najbolji implantni sistemi, kao i tehnika koju koristi oralni hirurg.

Implanti zuba – protetski deo

Za protetski deo implantni sistemi bi trebalo da imaju:

  • suprastrukture (abatmente) – prave i pod raznim uglovima
  • privremene suprastrukture (za izradu privremenih krunica)
  • lokatore i
  • sve ono što je neophodno za izradu planiranih protetskih nadoknada.

Suprastrukture predstavljaju protetske delove koji se postavljaju u implante. Oni se vide u ustima i služe kao nosač ili veza između implanta i protetske nadoknade. Na njih se cementiraju ili ušrafljuju protetske nadoknade.

Vreme koje je potrebno za ugradnju

Ugradnja zubnih implantata se završi za jedan dan. Posle toga je potrebno da pacijent bude dostupan još par dana radi kontrole i skidanja konaca. Postoji mogućnost da se postave konci koji sami otpadaju tako da pacijent ne mora da dolazi za 7 dana. Posle intervencije pojavi se mali otok koji traje oko 2 dana, bolova uglavnom nema. Ukoliko se radi sinus lift otok traje nešto duže, bez bolova.

Za izradu zuba preko implantata potrebno je oko 7 dana. Tada se radi nekoliko proba. Kod bezubih vilica mi radimo tkz. predprotetsku analizu. Pre početka rada pravimo zube od plastike onako kako će izgledati definitivni zubi. Dizajniramo osmeh onako kako pacijent želi. Tada postižemo maksimalan estetski rezultat.

Dok pacijent čeka nekoliko meseci da se implanti integrišu dobija privremene akrilatne zube. Tako da može normalno da funkcioniše.

Galerija radova

Stomatološka ordinacija Hristov pruža stomatološke usluge pacijentima po najvišim standardima stomatološke dijagnostike i terapije.

POGLEDAJ RADOVE

Kontakt

Naše iskusno i kvalifikovano osobolje pružiće vam sve stomatološke usluge na najbolji mogući način.

ZAKAŽITE PREGLED

Cenovnik

Stručnost, pouzdanost, kao i praćenje najnovijih tehnologija i dostignuća naši su principi rada i razvoja.

VIŠE INFORMACIJA